HIE: lya, gömställe, oansenlig bostad, illa beryktadt ställe, skojarnäste, tillhåll för löst folk eller förbrytare.

Snårigt, igenvuxen och svårframkomlig terräng.